Organisatie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Directie, RvT, en medewerkers

Hier vindt u een overzicht van de directie, Raad van Toezicht en medewerkers van Museum het Rembrandthuis

ANBI

Museum Het Rembrandthuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Naam

Stichting Museum Het Rembrandthuis

RSIN nr.

003023977

Contactgegevens

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
T 020 520 0400
E museum@rembrandthuis.nl

Doelstelling/missie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Bestuurssamenstelling

Stichting Museum Het Rembrandthuis wordt bestuurd door de directeur: Lidewij de Koekkoek. Het Rembrandthuis heeft tevens een Raad van Toezicht, die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene zaken binnen het museum.

Beloningsbeleid

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directie worden bepaald door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan en financiële verantwoording

Beleidsplan 2017-2020: Vierjarenplan Museum Het Rembrandthuis.pdf

Jaarverslag en financiële verantwoording: Museum Het Rembrandthuis Jaarverslag 2017

Eerdere beleidsplannen en jaarverslagen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search