Steun het museum

U kunt het museum op allerlei manieren steunen en bijdragen aan het beheer en behoud van het Rembrandthuis en helpen om onze ambities waar te maken. U kunt Vriend van het Rembrandthuis worden, ons financieel steunen als fonds of met een nalatenschap en u kunt sponsor van het Rembrandthuis worden. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search