Vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele vacatures.

Vacature suppoost

Museum Het Rembrandthuis is per direct op zoek naar een suppoost voor minimaal 25,5 en maximaal 38 uur, die flexibel is aangaande werktijden en rooster en bereid om op alle dagen van de week te werken.

Daarbij zoeken we naar een enthousiaste en positieve medewerker die controle op de regels uitvoert, maar op een prettige manier met bezoekers weet om te gaan.

Doel van de functie

Uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid door controles te verrichten en uitvoering te geven aan veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot bezoekers, personeelsleden, kunst, pand, in- en uitgaande goederen en materiele veiligheidsvoorzieningen zodanig dat de betreffende regels / voorschriften worden nageleefd. De suppoost binnen Museum Het Rembrandthuis ontvangt hiërarchisch leiding van het hoofd Operationele Zaken en wordt dagelijks functioneel aangestuurd door de aanwezige hoofdsuppoost.

Resultaatgebieden en kerntaken

Veilige en ordentelijke museumruimtes

 • Toezien op de naleving van voorschriften betreffende beveiliging, veiligheid, toegang, orde en netheid op de toegewezen locaties binnen het museum.
 • Geeft uitvoering aan de toegang- en uitgangcontrole op veiligheidsrisico’s
 • Draagt zorg voor de juiste behandeling van en houdt toezicht op bezoekers / personen.
 • Anticipeert en reageert op onregelmatigheden, geeft uitvoering aan omtrekbeveiliging en interne beveiliging van Museum Het Rembrandthuis.
 • Beoordeelt knelpunten en onderneemt acties hierop.
 • Controleert preventieve maatregelen, zoals toegankelijkheid vluchtwegen, aanwezigheid, hulpverleningsmateriaal etc.
 • Voert specifieke activiteiten uit na overleg met de Hoofdsuppoost.

Veiligheidszorgtaken bij calamiteiten

 • Uitvoeren van voorgeschreven en/of benodigde bedrijfshulpverleningsmaatregelen o.a. in geval van brand, ongevallen, (pogingen tot) diefstal en ongewenst bezoekersgedrag.
 • Het uitvoeren van aanvullende taken op aanwijzing van de hoofdsuppoost.
 • Direct en verantwoord optreden bij strafbare feiten zoals (poging tot) diefstal en vernieling, conform procedures.

Dienstverlening aan het publiek

 • Geeft bezoekers een welkom en veilig gevoel
 • Neemt kennis van activiteiten en tentoonstelling in het museum, alsmede van gegevens van algemene aard en is in staat hierover het publiek te informeren.
 • Staat bezoekers bij en helpt bij vragen en problemen van praktische aard
 • Te woord staan bezoekers en verstrekken van algemene informatie, verlenen van hulp aan minder-validen e.d.
 • Het verlenen van hand- en spandiensten bij de diverse werkzaamheden in het museum.

Signaleren opvallend en/of afwijkend gedrag

 • Het signaleren aan de collega suppoosten van opvallend/afwijkend gedrag van personen in en om het gebouw, teneinde (potentieel) bedreigende situaties tijdig kenbaar te maken.
 • Het zorgvuldig rapporteren in woord en geschrift van onregelmatigheden en bijzonderheden aan de hoofdsuppoost.
 • Integer omgaan met personalia, informatie over en van het museum in het algemeen en de kunst in en van het museum in het bijzonder.

Kennis en ervaring

 • Gedegen kennis van beveiligings- en bewakingsprocedures en bewakingsvoorschriften.
 • In het bezit van het beveiliger 2 Diploma (of gelijkwaardig)
 • Het kunnen verrichten van BHV handelingen (of bereidheid om cursus te volgen)
 • Effectief kunnen handelen op afwijkend gedrag en in geval van calamiteiten
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord
 • Kennis van museum en collectie specifieke producten, activiteiten, voorschriften en richtlijnen
 • Affiniteit met het aandachtsgebied van het museum.

Overige informatie

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 7 maanden.
 • De functie is ingedeeld in schaal 3/4 van de salarisschalen Museum Het Rembrandthuis (minimaal € 1382,81 tot 2430,55 bruto per maand bij fulltime). Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Voor (inhoudelijke) vragen omtrent deze functie kunt u telefonisch contact opnemen met Jasper Nanninga, hoofd operationele zaken, via nummer 020-5216219

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een brief met je motivatie en CV naar j.nanninga@rembrandthuis.nl o.v.v. “sollicitatie suppoost”

 

Stagiaire beveiliging M/V

Het toezien op de algemene beveiliging en (brand)veiligheid binnen het museum. In deze functie wordt volgens een (vast) tweewekelijks jaarrooster gewerkt van maandag tot en met zondag in dagen van 9 uur.

De voornaamste werkzaamheden zijn:
* Beveiligen van de toegewezen museumruimten en het lopen van de hierbij horende rondes
* Benaderen van bezoekers en hen wijzen op de huisregels
* Cameratoezicht
* Uitvoering geven aan voorgeschreven maatregelen bij brand en overige calamiteiten

Vereisten:
* U volgt de opleiding beveiliger 2
* Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
* Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling)
* Representatief voorkomen en een goede fysieke gesteldheid
* Bereid zijn om te werken tijdens avondopenstellingen

Profiel:
* Dienstverlenend/service gerichte instelling
* Oplossingsgericht en gedisciplineerd
* Goede sociale vaardigheden
* Oog voor detail
* Flexibele instelling
* Teamplayer

Wij bieden:
* Een inspirerende werkplek
* Een stagevergoeding van €250,- bruto per maand

U kunt uw CV en motivatiebrief sturen naar Mw. L. Ramcharan: l.ramcharan@rembrandthuis.nl

s-bb

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search