Verwacht

Hieronder vindt u een overzicht van de komende tentoonstellingen.

Rembrandt’s Social Network
Familie, vrienden en relaties
1 februari – 19 mei 2019

Met de tentoonstelling Rembrandt’s Social Network geeft het Rembrandthuis de aftrap voor het Rembrandtjaar 2019, 350 jaar na zijn dood. Alle aandacht gaat uit naar Rembrandts relaties en de rol die zij speelden in zijn leven en werk. Want zelfs een groot kunstenaar als Rembrandt was geen eenzaam genie. Als een goede netwerker zette hij zijn sociale netwerk actief en doelbewust in. Hij had familie en vrienden die hem hielpen, die zijn kunstwerken kochten, die hem geld leenden en hem artistiek uitdaagden.

Rembrandts sociale netwerk wordt in kaart gebracht aan de hand van een aantal hoofdrolspelers, zoals jeugdvriend Jan Lievens, kunstkenner Jan Six, redder in nood Abraham Francen, kunstenaarsvrienden zoals Roelant Roghman en natuurlijk de familie van zijn vrouw; de Uylenburghs, zijn ‘bloedvrienden’. Opvallend is de informaliteit van de schilderijen, tekeningen en prenten, waaronder werk van Rembrandt dat zelden of nooit in Nederland te zien is.

Bekijk de gehele programmering voor 2019 op onze speciale Rembrandt2019 pagina

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search